Bel voor meer informatie: 06-5149 3467

Tarieven

Tarieven 2020


Kinderdagopvang

  Jaar Maand Uren/Jaar Per uur
1 dag€ 4.776,20€ 398,02572€ 8,35
2 dagen€ 9552,40€ 796,031144€ 8,35
3 dagen€ 14.328,60€ 1.194,051716€ 8,35
4 dagen€ 19.104,80€ 1.592,072288€ 8,35
5 dagen€ 23.881,00€ 1.990,082860€ 8,35

 

Naschoolse opvang Inclusief Vakantie-opvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
1 korte middag per week€ 2.105,28€ 175,4422,67€ 7,74
1 lange middag per week€ 3.034,08€ 252,8432,67€ 7,74
1 hele dag per week€ 4.427,28€ 368,9447,67€ 7,74

 

Naschoolse Opvang Exclusief Vakantie-opvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
1 korte middag per week€ 1.083,60€ 90,3011,67€ 7,74
1 lange middag per week€ 2.012,40€ 167,7021,67€ 7,74
1 hele dag per week€ 3.405,60€ 283,8036,67€ 7,74

 

Voorschoolse opvang 7.30 – 8.30 uur (40 weken per jaar)

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
per dag€ 309,60€ 25,803,33€ 7,74

 

Alleen vakantieopvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
per dag€ 1.021,68€ 85,1411€ 7,74

 

Incidentele opvang *

 
Incidentele dag kinderopvang€ 97,35 per dag
Incidentele halve dag kinderopvang
(Ochtend van 07.30 – 13.00 uur of middag van 13.00 – 18.30 uur)
€ 48,68 per halve dag
Incidenteel dagdeel BSO
(Van einde schoolmiddag tot 18.30 uur)
€ 28,70 per dagdeel
Incidenteel hele dag BSO**€ 90,20 per dag

*    Als de groepsgrootte het toelaat, kan een kind ook – incidenteel - een extra opvangdag komen.

**  Vrije dagen door bijvoorbeeld studiedagen of ziekte van schoolpersoneel vallen niet onder vakantie-opvang. Bij voldoende aanmeldingen kan de BSO een extra dag opengaan. Hiervoor geldt dan het reguliere tarief van € 7,74 per uur.

 

Extra voorzieningen:

Vervoer

Kinderen uit de dorpskernen Driebruggen en Nieuwerbrug kunnen worden opgehaald. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 3,= per keer. Per opvangdag komt dit maandelijks neer op € 10,= extra.

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.