Bel voor meer informatie: 06-5149 3467

Tarieven

Tarieven 2021


Kinderdagopvang

  Jaar Maand Uren/Jaar Per uur
1 dag€ 4.976,40€ 414,70572€ 8,70
2 dagen€ 9952,80€ 829,401144€ 8,70
3 dagen€ 14.929,20€ 1.244,101716€ 8,70
4 dagen€ 19.905,60€ 1.658,802288€ 8,70
5 dagen€ 24.882,00€ 2.073,502860€ 8,70

 

Naschoolse opvang Inclusief Vakantie-opvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
1 middag per week vanaf 15.00 uur€ 2.189,60€ 182,4722,67€ 8,05
1 middag per week vanaf 14.00 uur€ 2.511,60€ 209,3026€ 8,05
1 middag per week vanaf 12.00 uur€ 3.155,60€ 262,9732,67€ 8,05
1 hele dag per week€ 4.604,60€ 383,7247,67€ 8,05

 

Naschoolse Opvang Exclusief Vakantie-opvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
1 middag per week vanaf 15.00 uur€ 1.127,00€ 93,9211,67€ 8,05
1 middag per week vanaf 14.00 uur€ 1.449,00€ 120,7515€ 8,05
1 middag per week vanaf 12.00 uur€ 2.093,00€ 174,4221,67€ 8,05
1 hele dag per week€ 3.542,00€ 295,1736,67€ 8,05

 

Voorschoolse opvang 7.30 – 8.30 uur (40 weken per jaar)

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
per dag€ 322,00€ 26,833,33€ 8,05

 

Alleen vakantieopvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
per dag€ 1.062,60€ 88,5511€ 8,05

 

Incidentele opvang *

 
Incidentele dag kinderopvang€ 101,20 per dag
Incidentele halve dag kinderopvang
(Ochtend van 07.30 – 13.00 uur of middag van 13.00 – 18.30 uur)
€ 50,60 per halve dag
Incidenteel dagdeel BSO
(Van 15.00 - 18.30 uur)
€ 29,93
Incidenteel dagdeel BSO
(Van 14.00 - 18.30 uur)
€ 38,48
Incidenteel hele dag BSO**€ 94,05 per dag

*    Als de groepsgrootte het toelaat, kan een kind ook – incidenteel - een extra opvangdag komen. Hiervoor wordt een hoger tarief per uur gehanteerd van € 9,20 (KDV) of € 8,55 (BSO).

**  Vrije dagen door bijvoorbeeld studiedagen of ziekte van schoolpersoneel vallen niet onder vakantie-opvang. Bij voldoende aanmeldingen kan de BSO een extra dag opengaan. Dit wordt dan in rekening gebracht tegen het reguliere tarief van € 8,05 per uur.

 

Extra voorzieningen:

Vervoer

Kinderen uit de dorpskernen Driebruggen en Nieuwerbrug kunnen worden opgehaald. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 3,= per keer. Per opvangdag komt dit maandelijks neer op € 10,= extra.

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.