Bel voor meer informatie: 06-5149 3467

Tarieven

Tarieven 2022


Kinderdagopvang

  Jaar Maand Uren/Jaar Per uur
1 dag€ 5.119,40€ 426,62572€ 8,95
2 dagen€ 10.238,80€ 853,231144€ 8,95
3 dagen€ 15.358,20€ 1.279,851716€ 8,95
4 dagen€ 20.477,60€ 1.706,472288€ 8,95
5 dagen€ 25.597,00€ 2.133,082860€ 8,95

 

Naschoolse opvang Inclusief Vakantie-opvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
1 middag per week vanaf 15.00 uur€ 2.257,60€ 188,1322,67€ 8,30
1 middag per week vanaf 14.00 uur€ 2.589,60€ 215,8026€ 8,30
1 middag per week vanaf 12.00 uur€ 3.253,60€ 271,1332,67€ 8,30
1 hele dag per week€ 4.747,60€ 395,6347,67€ 8,30

 

Naschoolse Opvang Exclusief Vakantie-opvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
1 middag per week vanaf 15.00 uur€ 1.162,00€ 96,8311,67€ 8,30
1 middag per week vanaf 14.00 uur€ 1.494,00€ 124,5015€ 8,30
1 middag per week vanaf 12.00 uur€ 2.158,00€ 179,8321,67€ 8,30
1 hele dag per week€ 3.652,00€ 304,3336,67€ 8,30

 

Voorschoolse opvang 7.30 – 8.30 uur (40 weken per jaar)

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
per dag€ 332,00€ 27,673,33€ 8,30

 

Alleen vakantieopvang

  Jaar Maand Gemiddeld
aantal uren
per maand
Per uur
per dag€ 1.095,60€ 91,3011€ 8,30

 

Incidentele opvang *

 
Incidentele dag kinderopvang€ 104,25 per dag
Incidentele halve dag kinderopvang
(Ochtend van 07.30 – 13.00 uur of middag van 13.00 – 18.30 uur)
€ 52,10 per halve dag
Incidenteel dagdeel BSO
(Van 15.00 - 18.30 uur)
€ 30,83
Incidenteel dagdeel BSO
(Van 14.00 - 18.30 uur)
€ 39,64
Incidenteel hele dag BSO**€ 96,87 per dag

*    Als de groepsgrootte het toelaat, kan een kind ook – incidenteel - een extra opvangdag komen. Hiervoor wordt een hoger tarief per uur gehanteerd van € 9,45 (KDV) of € 8,80 (BSO).

**  Vrije dagen door bijvoorbeeld studiedagen of ziekte van schoolpersoneel vallen niet onder vakantie-opvang. Bij voldoende aanmeldingen kan de BSO een extra dag opengaan. Dit wordt dan in rekening gebracht tegen het reguliere tarief van € 8,30 per uur.

 

Extra voorzieningen:

Vervoer

Kinderen uit de dorpskernen Driebruggen en Nieuwerbrug kunnen worden opgehaald. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 3,= per keer. Per opvangdag komt dit maandelijks neer op € 10,= extra.

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.