De algemene doelstelling van Kindercentrum Waarder is drieledig, nl. naar ouders, kinderen en naar de maatschappij.

Naar ouders:

Ouders van kinderen van 0-12 jaar de gelegenheid geven om te blijven werken, netwerken op te bouwen, te studeren of zich anderszins te ontplooien, door opvang aan hun kinderen te bieden.

Naar kinderen:

Kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving, kwalitatief goede en professionele opvang bieden. De kinderen worden op het kindercentrum in de gelegenheid gesteld om in contact te komen met andere kinderen, andere situaties en andere materialen dan in de thuissituatie.

Naar de maatschappij:

De maatschappij heeft baat bij kinderopvang. Kinderopvang maakt mogelijk dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, zowel mannen als vrouwen. Kinderopvang draagt dus, naast economische voordelen door de grotere arbeidsparticipatie, ook bij aan emancipatie van vrouwen èn mannen, en aan realisatie van een evenwichtige en gezonde maatschappij, een duurzame samenleving. Kindercentrum Waarder wil bijdragen aan de realisering van deze ontwikkeling in een kleine dorpskern.

Organisatie

Kindercentrum Waarder verzorgt de professionele kinderdagopvang en naschoolse opvang in Waarder en is zo een waardevolle aanvulling op de voorzieningen peuterspeelzaal – kleuterschool – basisschool in de kern Waarder, die valt onder de gemeente Reeuwijk. Ook inwoners van de omliggende dorpen als Driebruggen en Nieuwerbrug kunnen gebruik maken van deze voorziening. Kindercentrum Waarder is een particulier initiatief dat is opgezet door Hanny de Koning.

De gediplomeerde leidsters van Kindercentrum Waarder hebben een pedagogische opleiding en relevante ervaring. Samen vangen zij per dag 24 kinderen op in 2 groepen in Kinderdagverblijf De Maxi-Maatjes en 30 kinderen bij de Buitenschoolse Opvang Groep 9. Kindercentrum Waarder is gevestigd op een kindvriendelijke locatie: in en nabij de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder. Het brengen van uw kind combineert u gemakkelijk met het afzetten van de grotere kinderen op school. De "groten" komen na schooltijd zelf of onder begeleiding naar de ruimte van Groep 9. De schoolkinderen uit Driebruggen worden door onze medewerkers opgehaald.

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.