Kindercentrum Waarder vindt het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot sociale, evenwichtige mensen met goede sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Veiligheid, geborgenheid, wederzijds respect en een liefdevolle omgeving zijn hiervoor onontbeerlijk.

Wij gaan op een respectvolle manier om met de eigenheid van ieder kind; bij ons mag uw kind zichzelf zijn. Uw zoon of dochter krijgt dan ook alle gelegenheid zich op zijn of haar eigen authentieke wijze te ontplooien.

Dit willen wij bereiken met goede, professionele begeleiding, een veilige ruimte in een huiselijke sfeer en toereikende materialen voor zorg, spel en creativiteit.

Bij de buitenschoolse opvang hechten we o.a. veel belang aan beweging; uw kind heeft toegang tot de buitenruimte, een sportveld en een gymzaal. We motiveren hem of haar hier gebruik van te maken om lekker te spelen, sporten en bewegen.

Lees ook ons uitgebreide Pedagogisch Beleidsplan

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.