Wij hechten grote waarde aan een goed contact met u over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Zo leren wij u kind goed te begrijpen, en kunnen we samen met u één lijn vormen in de opvoeding. Voor de kinderen is het ook belangrijk dat ouders en leidsters elkaar goed kennen. Dat geeft hen extra vertrouwen. De leidsters werken op vaste dagen, zodat uw zoon of dochter op die dagen altijd dezelfde gezichten ziet. Ook krijgt elk kind een eigen mentor.

Informatie uitwisselen

Om zo goed mogelijk voor uw kind te kunnen zorgen, vinden wij het belangrijk om een vertrouwensrelatie met u op te bouwen. U kunt erop rekenen dat wij in het contact met u altijd belangstellend, respectvol, open en eerlijk zijn.

Wanneer u uw zoon of dochter komt brengen en halen, bespreken we samen de dagelijkse gang van zaken. Voor de Maxi-Maatjes hanteren we een schriftjessysteem, waarin we praktische, leuke en opvallende zaken vermelden. We waarderen het als u dit ook doet, zodat we daar gedurende de dag bij uw kind op in kunnen spelen.

Zit uw kind in Groep 9 (BSO), dan wisselen wij naast informatie met u tevens relevante informatie uit met de school.

Elk jaar heeft u een oudergesprek met de mentor van uw kind. In dit gesprek wordt zijn of haar ontwikkeling besproken. Daarnaast organiseren wij voor u ouderavonden en gezellige activiteiten met een informeel karakter, zoals het jaarlijks terugkerende zomerfeest.

Oudercommissie

Kindercentrum Waarder laat zich adviseren door de oudercommissie die bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders van kinderen die het Kindercentrum bezoeken. Deze commissie is ingesteld om de belangen van u als ouder te behartigen.

Ouderparticipatie

Wij stellen het op prijs als u zo nu en dan wilt helpen bij verschillende activiteiten op het kindercentrum zoals het zomerfeest, de jaarlijkse voorleesdagen en het Sinterklaasfeest. Daarnaast organiseren wij ouderavonden met een bepaald informatief thema, bijvoorbeeld “EHBO bij Kinderen”. Daar steekt u ook nog iets van op!

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.