Bel voor meer informatie: 06-5149 3467

Privacy

Privacy

Bij Kindercentrum Waarder gaan we zeer zorgvuldig om met de privacy van ouders, kinderen, medewerkers, stagiaires en sollicitanten. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak en functie binnen de kinderopvang worden verwerkt en bewaard waarbij we een bewaartermijn in acht nemen die is vastgesteld binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit hebben wij vastgelegd in een Privacyreglement.

Ons Privacyreglement vindt u hier

 

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.