Gegevens Kind
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
(Verwachte) Geboortedatum*
BSN(indien bekend)

Soort Opvang
Kies opvangstype
 Kinderopvang (0-4 jaar)
 Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar)
Kiest u hier ook voor een soort opvang
(u kunt meerdere soorten kiezen)
Naschoolse Opvang
Voorschoolse Opvang
Vakantie Opvang

Gewenste dagen
Uw eerste keuze
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Uw tweede keuze
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Opmerkingen

Gegevens Ouder(s)
Voornaam(1)*
Tussenvoegsel(1)
Achternaam(1)*
Geboortedatum(1)*
BSN(1)*
Voornaam(2)
Tussenvoegsel(2)
Achternaam(2)
Geboortedatum(2)*
BSN(2)*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Stad*
Telefoonnummer*
Mobiel Nummer(1)
Mobiel Nummer(2)
Telefoon (Werk)*
Telefoon (Werk2)
Emailadres*
Naam School
Gewenste
ingangsdatum
opvang
verificatie code

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.