Kindercentrum Waarder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de pedagogische doelstelling is verwoord. Kinderen maken een enorme ontwikkeling door in hun groei naar volwassenheid. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige en evenwichtige mensen.

Belangrijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling zijn veiligheid en geborgenheid, respect en een liefdevolle omgeving. Ieder kind is uniek en Kindercentrum Waarder wil op een respectvolle manier omgaan met de eigenheid van ieder kind. Er wordt zorg en aandacht aan ieder kind gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving.

Dit willen we bereiken door middel van goede, professionele begeleiding, een veilige ruimte in huiselijke sfeer en passende materialen voor spel en creativiteit.

Uw kind aanmelden bij Kindercentrum Waarder

Via het inschrijfformulier meldt u uw kind aan voor opvang bij Kindercentrum Waarder. Wilt u eerst een rondleiding om de sfeer te proeven en uw vragen te kunnen stellen? Neem gerust contact op met Hanny de Koning, 06 – 51 493 467 of stuur een e-mail naar kantoor@kindercentrumwaarder.nl voor een afspraak.